انلاین بلاگجدیدترین اخبار ایران و جهان

رقابت بر سر منابع و تهدید علیه صلح

کد خبر: 146101
زمان انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۸ بعد از ظهر -
4 بازدید


به گزارش آنلاین بلاگ


به گزارش خبرآنلاین، نشریه فرانسوی لاکروا در گزارشی نوشت: آب «مساله اصلی زیست محیطی و اجتماعی قرن بیست و یکم»است. بحران آب بین المللی و ژئوپلیتیکی است.طوفان، سیل، خشکسالی… افزایش تعداد بلایای طبیعی در سراسر جهان نشان می دهد که بحران اقلیمی بحران آب است.با افزایش جمعیت، پیش بینی می شود تعداد افرادی که دسترسی کافی به آب ندارند تا سال ۲۰۵۰ از ۵ میلیارد نفر فراتر رود. بحران آب نیز ژئوپلیتیکی است و رقابت بر سر منابع، صلح را تهدید می کند.در سال ۲۰۱۰، کشورهایی که در سازمان ملل متحد گرد آمدند، دسترسی به آب آشامیدنی را به عنوان یک حقوق اساسی بشر به رسمیت شناختند. در سال ۲۰۱۵، آنها متعهد شدند تا سال ۲۰۳۰ به دسترسی جهانی و مدیریت پایدار آب دست یابند.صد و هفت کشور در مسیر تضمین مدیریت پایدار آب یا دسترسی جهانی تا سال ۲۰۳۰ نیستند. رویارویی با این چالش ها غیرممکن نیست، راه حل هایی مانند بهبود مدیریت مشترک آب، حفاظت از منابع، برنامه ریزی بهتر، تامین مالی را به شدت افزایش دهد.چارچوب کلی باید توسط سازمان ملل متحد با مأموریت گردآوری منظم کشورها، تسریع و هماهنگی تلاش ها، بسیج اراده سیاسی و تضمین اهداف بین المللی ایجاد شود.

۳۱۱۳۱۱



Source link

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری