امروز سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
انلاین بلاگجدیدترین اخبار ایران و جهان

مجامع هفته آتی/ کدام نمادهای دارویی به مجمع می‌روند؟

کد خبر: 347462
زمان انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ - ۲۰:۳۲ بعد از ظهر -
20 بازدید

[ad_1]
به گزارش آنلاین بلاگ

غگلپا – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس


کسعدی – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی


غفارس – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس


چکاوه – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی


فلوله – مجمع عمومی فوق العاده اصلاح مواد ۱۸ و ۱۹ و۲۸ اساسنامه
ولقمان – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه


وآتوس – مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و تغییر موضوع  عالیت


دتولید – مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه


 


سیدکو – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس
وپخش – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس


دالبر– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی


ممسنی– مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی


 


میدکو– مجمع عمومی فوق العاده
خبازرس- مجمع عمومی فوق العاده انتخاب اعضای هییت مدیره


دسبحان – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی


شخارک – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس


 


پارسیان – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی
غاذر – مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه


هجرت – جمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس


بسویچ– مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه


 


کپشیر – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس
غشصفا –مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی


 


ثباغ – مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه


 


فافزا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی
 


 


دارو- مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی


 


کاریز  – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی
 


 


لطیف – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی


 


غگلستا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی
 


 


تکیمیا – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی


 


خراسان– مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس
 


 


 


 


چکارن – مجمع عمومی فوق العاده تطابق اساسنامه شرکت با اسانامه سازمان بورس و تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه
 


 


 


 


دلر – مجمع عادی سالیانه استماع گزارش هییت مدیره و تصویب صورت های مالی
 


 


 


 


ولبهمن – مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه

[ad_2]

Source link

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری