امروز پنجشنبه ۱۳ مهر ۱۴۰۲
انلاین بلاگجدیدترین اخبار ایران و جهان

گزارش آخرین صورت سود و زیان منتشره گروه کاشی و سرامیک / کحافظ در صدر، کارام در قعر!

کد خبر: 352165
زمان انتشار: ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ - ۰۱:۴۳ قبل از ظهر -
10 بازدید

[ad_1]
به گزارش آنلاین بلاگ

اقتصادآنلاین – رجا ابوطالبی؛ صورت‌ سود و زیان، عملکرد مالی یک بنگاه را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. به‌ طور کلی، گزارش‌های سود و زیان شامل بخش‌های اصلی سود‌ (زیان)‌ ناخالص، سود‌ (زیان)‌ عملیاتی، سود‌ (زیان)‌ خالص قبل از کسر مالیات و سود‌ (زیان)‌ خالص شرکت می‌شود. به زبان ساده این گزارش تکمیل کننده ترازنامه (صورت وضعیت مالی) شرکت می باشد.

در یک تعریف کلی برای صورت سود و زیان می‌توان بگوئیم که در این صورت مالی به گزارش جامعی از عملکرد مالی یک شرکت پرداخته می‌شود اما این گزارش صرفا برای یک دوره عملکرد مالی شرکت مورد نظر تعیین می‌شود. در واقع قرار است که به واسطه صورت سود و زیان یک سری اطلاعات در رابطه با هزینه‌های شرکت و درآمد‌های ناشی از فعالیت‌های مختلف برای شرکت دسترسی داشته باشیم که فعالیت مالی شرکت مشخص می‌کند که تا چه اندازه می‌توان به آینده آن امیدوار بود.

اهداف تهیه صورت سود و زیان


پی بردن به میزان سودآوری یک شرکت
دید جامع مدیران برای مقایسه کارایی مالی شرکت با شرکت‌های رقیب
هشداری برای ادامه روند فعالیت (طبیعتا یک صورت مالی که راضی کننده نباشد، می‌تواند تصمیماتی در رابطه با افزایش ظرفیت تولید، تغییر کارکرد برخی از خط‌های تولید و یا حتی افزایش کیفیت محصولات را به دنبال داشته باشد.)
تفهیم سرمایه گذار برای چرایی سرمایه گذاری در شرکت از طریق بررسی عملکرد

پس می‌توان نتیجه گرفت که یکی از راه ها برای تشخیص روند شرکت و متعاقبا تصمیم جهت سرمایه گذاری، با بررسی دقیق صورتهای مالی امکان پذیر است. پس از پی بردن به اهمییت این گزارشات، برآن شدیم که نگاهی به عملکرد شرکت‌های مختلف در دوره زمان مشخص داشته باشیم تا بتوانیم در کنار دیگر پارامترهای تحلیل بازار، تصمیمی منطقی برای سرمایه خود اتخاذ کنیم.

شرکت صنایع سرام آرا (کارام) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۱۷۷۹ ریال زیان شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۵۳% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت افت ۵۱% درآمد عملیاتی، افزایش سایرهزینه (۱۱میلیارد تومان) و هزینه های فروش (۵۷%)، حاشیه زیان خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۸۸% و ۹۰% افزایش یافتند.

سه ماهه: زیان خالص ۳.۷ میلیارد تومان…. زیان عملیاتی ۳.۸ میلیارد تومان… زیان هر سهم ۲۷۸ ریال

شش ماهه: زیان خالص ۱۱ میلیارد تومان…. زیان عملیاتی ۱۱ میلیارد تومان… زیان هر سهم ۸۴۰ ریال

نه ماهه: زیان خالص ۱۵ میلیارد تومان…. زیان عملیاتی ۱۵ میلیارد تومان… زیان هر سهم ۱۱۲۹ ریال

سال مالی: زیان خالص ۲۴ میلیارد تومان…. زیان عملیاتی ۲۳ میلیارد تومان… زیان هر سهم ۱۷۷۹ ریال

شرکت کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی (کسعدی) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۱۰۱۷ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۴% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۴۱% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۴۴%) و هزینه های فروش (۴۶%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن هرکدام ۲% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۱۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۸.۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۰۸ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۸۰ ریال

نه ماهه: سود خالص ۳۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۶۱ ریال

سال مالی: سود خالص ۵۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۲ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۰۱۷ ریال

شرکت تولیدی کاشی تکسرام (کترام) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ ضمن ثبت افزایش سرمایه، به ازای هرسهم ۱۰۷۰ ریال شناسایی سود کرده است. سود خالص سهم ۹۵ میلیارد تومان ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۷% افزایش داشته است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۴۳% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۶۳%) و هزینه های فروش (۴۳%)، حاشیه سود عملیاتی ۸% کاهش داشته اما تغییری در حاشیه سود خالص شاهد نبودیم.

سه ماهه: سود خالص ۲۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۷۱۹ ریال

شش ماهه: سود خالص ۴۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۸ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۴۶ ریال

نه ماهه: سود خالص ۶۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۶۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۷۳ ریال

سال مالی: سود خالص ۹۵ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۰۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۰۷۰ ریال

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

شرکت کاشی و سرامیک الوند (کلوند) طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به ازای هرسهم ۵۰۰۹ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۱% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۴۷% درآمد عملیاتی در کنار افزایش هزینه های تولید (۴۶%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۵% و ۱% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۳۹ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۴۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۹۹۲ ریال

شش ماهه: سود خالص ۹۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۱۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۳۴۹ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۶۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۸۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۰۲۱ ریال

سال مالی: سود خالص ۲۰۰ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۲۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۰۰۹ ریال

شرکت کاشی پارس (کپارس) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به ازای هرسهم ۸۶۴ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۹% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۶۲% درآمد عملیاتی درکنار افزایش هزینه های تولید (۷۰%)، حاشیه سود خالص ۱ درصد افزایش یافت اما حاشیه سود عملیاتی آن ۴ درصد دچار افت شد.

سه ماهه: سود خالص ۳۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۰۹ ریال

شش ماهه: سود خالص ۹۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۹۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۵۷۸ ریال

نه ماهه: سود خالص ۱۴۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۳۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۸۶۴ ریال

شرکت صنایع کاشی و سرامیک سینا (کساوه) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به ازای هرسهم ۴۶۰۱ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۹% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، علیرغم رشد ۴۳% درآمد عملیاتی، به علت افزایش هزینه های تولید (۵۰%) و هزینه های فروش (۱۱۰%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۳% و ۴% کاهش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۵۸ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۵۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۱۰۱ ریال

شش ماهه: سود خالص ۱۴۱ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۱۳۵ میلیارد تومان… سود هر سهم ۲۶۶۶ ریال

نه ماهه: سود خالص ۲۴۳ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۴۰ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۶۰۱ ریال

شرکت کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ) طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به ازای هرسهم ۶۱۲ ریال شناسایی سود کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲۷% افزایش پیدا کرده است.

همچنین نسبت به همان دوره، به علت رشد ۱۷۴% درآمد عملیاتی در کنار افزایش هزینه های تولید (۱۴۹%) و هزینه های فروش (۳۹۸%)، حاشیه سود خالص و عملیاتی آن به ترتیب ۶% و ۳% افزایش یافتند.

سه ماهه: سود خالص ۶۶ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۷۳ میلیارد تومان… سود هر سهم ۱۲۹ ریال

شش ماهه: سود خالص ۲۰۷ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۲۱۶ میلیارد تومان… سود هر سهم ۴۰۳ ریال

نه ماهه: سود خالص ۳۱۴ میلیارد تومان…. سود عملیاتی ۳۳۹ میلیارد تومان… سود هر سهم ۶۱۲ ریال

[ad_2]

Source link

نوشته شده توسط:

اشتراک گذاری